Vad är healing?

 

Tvärtom mot vad många tror är healing inte en destination utan en resa som innebär mer än lindring eller avlägsnande av symptom. Det är en väg vi bestämmer oss för att slå in på och en process som skiljer sig från det medicinska och kulturella systemet.

 

I all traditionell healing sätts reflektionsprocessen främst. Tätt efter följer näring och fysisk rörelse. Vad som kommer sedan varierar men kan vara allt ifrån naturupplevelser till örtmedicin. Populärt brukar det kallas holistiskt- eller helhetsarbete av alternativa utövare.

 

I MoveYou finns ett annat perspektiv. Vi ser helhet som en kombination av praktik och teori i en mix med det sociala. Av erfarenhet vet vi att oavsett vad som händer i livet är det mänsklig kontakt som hjälper oss igenom och gör att vi kommer tillbaka. 

 

För oss är healing organiskt och hands-on. Det senare då innehållet i verksamheten bygger på aktivt deltagande men också för att en del av healingen sitter i händerna och aktiveras när vi använder dem. Eller som gamla mormor sa "det är bra att ha något för händerna". 

 

Det finns lika många vägar till healing som det finns människor. I MoveYou har vi valt att fokusera på några av dem. Under Erbjudande presenteras kurser och workshops som med fördel kan användas separat alternativt implementeras som del i övrig verksamhet. 

 

Modern

HealingDen formella definitionen av healing är lika bred som komplex och spänner över ett område som rymmer allt ifrån läkning av fysisk skada till processen att göra känslomässiga avslut eller komma ifrån svåra situationer.


Själva ordet har sitt ursprung i engelskans hal och betyder hälsosam, hel och genuin vilket leder fram till den förenklade förklaringen att healing handlar om att bringa samman olika aspekter av oss samt balansera kropp-själ-sinne. Men det är som sagt förenklat. För healing är också sökandet efter vad det innebär att vara människa ihop med törst efter kunskap om den helande förmåga vi alla bär på.


Healing handlar inte så mycket om vad vi "gör" som att skapa goda förutsättningar för läkning och återhämtning, ett perspektiv som sker från insidan och ut. 

"Healing handlar inte så mycket om vad vi "gör" som att skapa goda förutsättningar för läkning och återhämtning". 


©2020 MoveYou, Anneli Fromell